Apie mus

 

UAB „Jumbo Cargo” Tai lietuviško kapitalo transporto-ekspedicin? logistikos ?mon? ?kurta  2000 m. Vilniuje.

UAB „Jumbo Cargo“ ?sik?rusi naujame šiuolaikiniame transporto ir logistikos centre strategiškai patogioje vietoje Vilnius-Medininkai  kelio 16-ame kilometere.

Klientams teikiame kvalifikuotas transportavimo, ekspedijavimo, sand?liavimo  ir muitin?s tarpininko paslaugas Vakar? Europoje bei Lietuvoje.

?mon?je dirba kvalifikuoti darbuotojai, logistikos versle dirbantys daugiau kaip dešimtmet?, puikiai išmanantys Ryt? ir Vakar? Europos logistikos rink? galintys Klientui užtikrinti ir pasi?lyti geriausi?  sprendim? pasirinkim?. D?l to UAB “Jumbo Cargo” ilg? laik? s?kmingai dirba ir konkuruoja su didžiausiomis Lietuvos ir užsienio logistikos paslaug? kompanijomis.

Turint ilgamet? darbo patirt? logistikos srityje garantuojame aukš?iausios kokyb?s paslaugas ir užtikriname, kad dokumentai bus parengiami greitai ir operatyviai o kroviniai pristatomi tiksliai pagal m?s? Kliento pageidaujama grafik?.

Šiandien ?mon? gali pasi?lyti visas logistikos paslaugas konkurencingom  paslaug? kainom neprarandant  aukštos paslaug? kokyb?s.: 

  • Piln? arba daliniu krovini? gabenim? nuosavu ir partneri? transport?,
  • Muitin?s tarpininkavim?
  • Sand?liavim? nuosavame krovini? terminale.
  • Konkurencingas  paslaug? kainas neprarandant  aukštos paslaug? kokyb?s.

 

 Nuo 2000 met? esame Lietuvos nacionalin?s vež?j? automobiliais asociacijos LINAVA nariai.

 UAB JUMBO CARGO tiekia vandens ir nuotek? sistem? ?rang? iš žinomiausi? gamintoj? iš Europos. M?s? specialistai pakonsultuos techniniais klausimasis ir pad?s J?s? ?monei ?gyvendinti projekt?.

 Nor?dami sužinoti apie m?s? paslaugas išsamiau prašome susisiekite su mumis.